1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پزشکی
  3. حفاظت پرتویی از دیدگاه فیزیک بهداشت رادیوبیولوژی و رادیوتراپی

حفاظت پرتویی از دیدگاه فیزیک بهداشت رادیوبیولوژی و رادیوتراپی

کد کتاب 107699

کتاب حفاظت پرتویی از دیدگاه فیزیک بهداشت رادیوبیولوژی و رادیوتراپی

تعداد صفحه
250
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
مترجم
نوبت چاپ

خرید حفاظت پرتویی از دیدگاه فیزیک بهداشت رادیوبیولوژی و رادیوتراپی

دارای 10% تخفیف  
حفاظت پرتویی از دیدگاه فیزیک بهداشت رادیوبیولوژی و رادیوتراپی

کتاب حفاظت پرتویی از دیدگاه فیزیک بهداشت رادیوبیولوژی و رادیوتراپی

کتاب های مرتبط با حفاظت پرتویی از دیدگاه فیزیک بهداشت رادیوبیولوژی و رادیوتراپی