1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پزشکی
  3. تصویربرداری تشدید مغناطیسی اصول روش های و تکنیک ها
تصویربرداری تشدید مغناطیسی اصول روش های و تکنیک ها رویان پژوه

تصویربرداری تشدید مغناطیسی اصول روش های و تکنیک ها

کد کتاب 107696

کتاب تصویربرداری تشدید مغناطیسی اصول روش های و تکنیک ها

تعداد صفحه
254
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید تصویربرداری تشدید مغناطیسی اصول روش های و تکنیک ها

دارای 3% تخفیف  

کتاب تصویربرداری تشدید مغناطیسی اصول روش های و تکنیک ها

کتاب های مرتبط با تصویربرداری تشدید مغناطیسی اصول روش های و تکنیک ها