1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پزشکی
  3. تشریح دستگاه لنفاوی به همراه نکات بالینی و مولکولی
تشریح دستگاه لنفاوی به همراه نکات بالینی و مولکولی رویان پژوه
تشریح دستگاه لنفاوی به همراه نکات بالینی و مولکولی رویان پژوه رویان پژوه  

تشریح دستگاه لنفاوی به همراه نکات بالینی و مولکولی

کد کتاب 107691

کتاب تشریح دستگاه لنفاوی به همراه نکات بالینی و مولکولی

همراه با اطلس رنگی

با همکاری و مقدمه: دکتر غلامرضا حسن زاده

تعداد صفحه
136
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید تشریح دستگاه لنفاوی به همراه نکات بالینی و مولکولی

دارای 10% تخفیف  

کتاب تشریح دستگاه لنفاوی به همراه نکات بالینی و مولکولی