1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پایه
  3. ژنتیک
  4. سلول های بنیادی در مدل سازی بیماری های ژنتیکی انسان

سلول های بنیادی در مدل سازی بیماری های ژنتیکی انسان

کد کتاب 107643

کتاب سلول های بنیادی در مدل سازی بیماری های ژنتیکی انسان

ناظر: دکتر حامد نیکوپور

تعداد صفحه
156
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ
نویسنده

خرید سلول های بنیادی در مدل سازی بیماری های ژنتیکی انسان

دارای 5% تخفیف  
سلول های بنیادی در مدل سازی بیماری های ژنتیکی انسان

کتاب سلول های بنیادی در مدل سازی بیماری های ژنتیکی انسان

کتاب های مرتبط با سلول های بنیادی در مدل سازی بیماری های ژنتیکی انسان