1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پایه
  3. تغذیه/ صنایع غذایی
  4. صنایع غذایی
  5. کاربرد ریزپوشانی در تولیدات نوین دارویی و غذایی
کاربرد ریزپوشانی در تولیدات نوین دارویی و غذایی

کاربرد ریزپوشانی در تولیدات نوین دارویی و غذایی

کد کتاب 107626

کتاب کاربرد ریزپوشانی در تولیدات نوین دارویی و غذایی

تعداد صفحه
392
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
مترجم
نوبت چاپ

خرید کاربرد ریزپوشانی در تولیدات نوین دارویی و غذایی

دارای 3% تخفیف  

کتاب کاربرد ریزپوشانی در تولیدات نوین دارویی و غذایی

کتاب های مرتبط با کاربرد ریزپوشانی در تولیدات نوین دارویی و غذایی