1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پزشکی
  3. کاربرد نقاط کوانتومی در پزشکی
کاربرد نقاط کوانتومی در پزشکی

کاربرد نقاط کوانتومی در پزشکی

کد کتاب 107622

کتاب کاربرد نقاط کوانتومی در پزشکی

ویراستار: دکتر مریم شعبانی

تعداد صفحه
128
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
مترجم
نوبت چاپ

خرید کاربرد نقاط کوانتومی در پزشکی

دارای 3% تخفیف  

کتاب کاربرد نقاط کوانتومی در پزشکی

کتاب های مرتبط با کاربرد نقاط کوانتومی در پزشکی