1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پزشکی
  3. ارزیابی سمیت و مخاطرات نانو مواد
ارزیابی سمیت و مخاطرات نانو مواد رویان پژوه

ارزیابی سمیت و مخاطرات نانو مواد

کد کتاب 107614

کتاب ارزیابی سمیت و مخاطرات نانو مواد

زیر نظر: دکتر محمد کاظم کوهی

تعداد صفحه
240
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید ارزیابی سمیت و مخاطرات نانو مواد

دارای 3% تخفیف  

کتاب ارزیابی سمیت و مخاطرات نانو مواد

کتاب های مرتبط با ارزیابی سمیت و مخاطرات نانو مواد