1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پایه
  3. ژنتیک
  4. ژنتیک مولکولی انسانی استراکن جلد دوم 2019
ژنتیک مولکولی انسانی استراکن جلد دوم 2019 ابن سینا
ژنتیک مولکولی انسانی استراکن جلد دوم 2019 ابن سینا ابن سینا  

ژنتیک مولکولی انسانی استراکن جلد دوم 2019

کد کتاب 176095

کتاب ژنتيک مولکولی انسانی استراکن جلد دوم 2019

زبان
سال نشر
قطع
نوبت چاپ

خرید ژنتیک مولکولی انسانی استراکن جلد دوم 2019

دارای 18% تخفیف  

کتاب ژنتيک مولکولی انسانی استراکن جلد دوم 2019

بخش 3: تنوع ژنتیکی مبان افراد و گونه ها

مروری بر تنوع ژنتیکی انسان 

 ژنتیک جمعیت انسانی

ژنومیک مقایسه ای و تکامل ژن

تکامل انسان

بخش 4: بیماری ژنتیکی انسان

ناهنجار یهای کروموزونی و واریانت های ساختاری

پاتولوژی مولکولی

نقشه یابی و شناسایی ژن ها برای بیماری های تک ژنی

شناسایی فاکتور های مستعد کننده و درک پاتوژنز بیماری های پیچیده

ژنتیک و ژنومیک سرطان

بخش 5: ژنتیک مولکولی انسانی کاریردی

آزمایش ژنتیک در نظام سلامت و قانون

ارگانیسم های مدل و مدل سازی بیماری ها

رویکرد های ژنتیکی در درمان بیماری ها

واژه نامه

نمایه

 

 

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند