1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پایه
  3. بیوشیمی
  4. اصول بیوشیمی لنینجر 2021 ویرایش هشتم 5 استاد جلد دوم
اصول بیوشیمی لنینجر 2021 ویرایش هشتم 5 استاد جلد دوم اندیشه رفیع
اصول بیوشیمی لنینجر 2021 ویرایش هشتم 5 استاد جلد دوم اندیشه رفیع اندیشه رفیع  

اصول بیوشیمی لنینجر 2021 ویرایش هشتم 5 استاد جلد دوم

کد کتاب 175982

کتاب اصول بیوشیمی لنینجر 2021 ویرایش هشتم 5 استاد جلد دوم

تعداد صفحه
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید اصول بیوشیمی لنینجر 2021 ویرایش هشتم 5 استاد جلد دوم

دارای 25% تخفیف  

کتاب اصول بیوشیمی لنینجر 2021 ویرایش هشتم 5 استاد جلد دوم

بخش دوم

  فصل 13 : مقدمه ای بر متابلویسم

  فصل 14 : گلیکولیز، گلوکونئوژنز و مسیر پنتوز فسفات

  فصل 15 : اصول متابلویسم گلکوژندر جانوران

  فصل 16 : چرخه اسید سیتریک

  فصل 17 : کاتابولیسم اسید چرب

  فصل 18 : اکسیداسیون اسیدهای آمینه و ساخت اوره

  فصل 19 : فسفریلاسیون اکسیداتیو

  فصل 20 : فتوسنتز وسنتز کربوهیدرات ها در گیاهان

  فصل 21 : بیوسنتز لیپید

  فصل 22 : بیوسنتز اسیدهای آمینه، نوکلئوتیدها و مولکول های مرتبط

  فصل 23 : تنظیم هورمونی و یکپارچگی متابولیسم پستانداران
بخش سوم : مسیرهای اطلاعاتی

  فصل 24 : ژن ها و کروموزوم ها

  فصل 25 : متابولیسم DNA

  فصل 26 : متابولیسم RNA

  فصل 27 : متابولیسم پروتئین

  فصل 28 : تنظیم بیان ژن
پاسخ سوالات فصل ها

واژه یاب

واژه نامه

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند