1. انتشارات جعفری نوین
  2. روانشناسی
  3. مهارت های رهایی از اعتیاد کتاب تمرین
مهارت های رهایی از اعتیاد کتاب تمرین

مهارت های رهایی از اعتیاد کتاب تمرین

کد کتاب 107479

کتاب مهارت های رهایی از اعتیاد کتاب تمرین

تغییر رفتارهای اعتیادی با استفاده از تکنیک های درمان شناختی رفتاری

توجه آگاهی و مصاحبه ی انگیزشی

تعداد صفحه
198
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید مهارت های رهایی از اعتیاد کتاب تمرین

دارای 10% تخفیف  

کتاب مهارت های رهایی از اعتیاد کتاب تمرین

کتاب های مرتبط با مهارت های رهایی از اعتیاد کتاب تمرین