1. انتشارات جعفری نوین
  2. روانشناسی
  3. روانپزشکی روان پویا گابارد

روانپزشکی روان پویا گابارد

کد کتاب 107464

کتاب روانپزشکی روان پویا گابارد

برای متخصصان بالینی

با مقدمه: دکتر محمد صنعتی

تعداد صفحه
646
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ
نویسنده

خرید روانپزشکی روان پویا گابارد

دارای 10% تخفیف  
روانپزشکی روان پویا گابارد

کتاب روانپزشکی روان پویا گابارد

کتاب های مرتبط با روانپزشکی روان پویا گابارد