1. انتشارات جعفری نوین
  2. روانشناسی
  3. تنظیم هیجان در کودکان و نوجوانان راهنمای عملی درمانگران
تنظیم هیجان در کودکان و نوجوانان راهنمای عملی درمانگران ابن سینا
تنظیم هیجان در کودکان و نوجوانان راهنمای عملی درمانگران ابن سینا ابن سینا  

تنظیم هیجان در کودکان و نوجوانان راهنمای عملی درمانگران

کد کتاب 107451

کتاب تنظیم هیجان در کودکان و نوجوانان راهنمای عملی درمانگران

ویراستار: دکتر محمد علی گودرزی

تعداد صفحه
310
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید تنظیم هیجان در کودکان و نوجوانان راهنمای عملی درمانگران

دارای 20% تخفیف  

کتاب تنظیم هیجان در کودکان و نوجوانان راهنمای عملی درمانگران​