1. انتشارات جعفری نوین
  2. روانشناسی
  3. درمان شناختی رفتاری برای نوجوانان مضطرب و افسرده بچه های سرحال کتاب کار
درمان شناختی رفتاری برای نوجوانان مضطرب و افسرده بچه های سرحال کتاب کار

درمان شناختی رفتاری برای نوجوانان مضطرب و افسرده بچه های سرحال کتاب کار

کد کتاب 107437

کتاب درمان شناختی رفتاری برای نوجوانان مضطرب و افسرده بچه های سرحال کتاب کار

تعداد صفحه
208
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید درمان شناختی رفتاری برای نوجوانان مضطرب و افسرده بچه های سرحال کتاب کار

دارای 10% تخفیف  

کتاب درمان شناختی رفتاری برای نوجوانان مضطرب و افسرده بچه های سرحال کتاب کار

کتاب های مرتبط با درمان شناختی رفتاری برای نوجوانان مضطرب و افسرده بچه های سرحال کتاب کار