1. انتشارات جعفری نوین
  2. روانشناسی
  3. مدیریت شناختی رفتاری استرس مبتنی بر ذهن آگاهی

مدیریت شناختی رفتاری استرس مبتنی بر ذهن آگاهی

کد کتاب 107421

کتاب مدیریت شناختی رفتاری استرس مبتنی بر ذهن آگاهی

با تاکید بر استرس و مشکلات روان شناختی محیط کار و زندگی

تعداد صفحه
346
زبان
سال نشر
شابک
قطع
مترجم
نوبت چاپ

خرید مدیریت شناختی رفتاری استرس مبتنی بر ذهن آگاهی

دارای 10% تخفیف  
مدیریت شناختی رفتاری استرس مبتنی بر ذهن آگاهی

کتاب مدیریت شناختی رفتاری استرس مبتنی بر ذهن آگاهی

کتاب های مرتبط با مدیریت شناختی رفتاری استرس مبتنی بر ذهن آگاهی