1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پزشکی
  3. طب داخلی
  4. مروری سیستماتیک و بالینی تصویربرداری قفسه سینه
مروری سیستماتیک و بالینی تصویربرداری قفسه سینه آرتین طب
مروری سیستماتیک و بالینی تصویربرداری قفسه سینه آرتین طب آرتین طب  

مروری سیستماتیک و بالینی تصویربرداری قفسه سینه

کد کتاب 107256

کتاب مروری سیستماتیک و بالینی تصویربرداری قفسه سینه

ویراستار: دکتر محمدرضا مقصودی - دکتر سحر چوب تاشانی

چاپ
زبان

خرید مروری سیستماتیک و بالینی تصویربرداری قفسه سینه

دارای 12% تخفیف  

کتاب مروری سیستماتیک و بالینی تصویربرداری قفسه سینه

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند