1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پزشکی
  3. طب داخلی
  4. مروری سیستماتیک و بالینی تصویربرداری قفسه سینه
مروری سیستماتیک و بالینی تصویربرداری قفسه سینه

مروری سیستماتیک و بالینی تصویربرداری قفسه سینه

کد کتاب 107256

کتاب مروری سیستماتیک و بالینی تصویربرداری قفسه سینه

ویراستار: دکتر محمدرضا مقصودی - دکتر سحر چوب تاشانی

تعداد صفحه
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
مترجم
نوبت چاپ

خرید مروری سیستماتیک و بالینی تصویربرداری قفسه سینه

دارای 5% تخفیف  

کتاب مروری سیستماتیک و بالینی تصویربرداری قفسه سینه

کتاب های مرتبط با مروری سیستماتیک و بالینی تصویربرداری قفسه سینه