1. انتشارات جعفری نوین
  2. آزمون
  3. آزمون های استخدامی
  4. مرجع کامل آزمون های استخدامی رادیولوژی
مرجع کامل آزمون های استخدامی رادیولوژی آکادمی استخدامی
مرجع کامل آزمون های استخدامی رادیولوژی آکادمی استخدامی آکادمی استخدامی  

مرجع کامل آزمون های استخدامی رادیولوژی

کد کتاب 107250

کتاب مرجع کامل آزمون های استخدامی رادیولوژی

بر اساس منابع جدید آزمون های استخدامی وزارت بهداشت، تامین اجتماعی و بیمارستان های خصوصی

تعداد صفحه
516
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید مرجع کامل آزمون های استخدامی رادیولوژی

دارای 10% تخفیف  

کتاب مرجع کامل آزمون های استخدامی رادیولوژی

کتاب مرجع کامل آزمون های استخدامی رادیولوژی

اطلاعات عمومی

حقوق اساسی

پاسخنامه

حقوق اساسی

پاسخنامه

تست هوش و توانمندی های عمومی

پاسخنامه

ریاضی و آمار

پاسخنامه

ریاضی و آمار

پاسخنامه

ریاضی و آمار

پاسخنامه

ریاضی و آمار

پاسخنامه

ادبیات فارسی

پاسخنامه

ادبیات فارسی

پاسخنامه

ادبیات فارسی

پاسخنامه

ادبیات فارسی

پاسخنامه

 

معارف اسلامی

پاسخنامه

معارف اسلامی

پاسخنامه

معارف اسلامی

پاسخنامه

زبان انگلیسی

پاسخنامه

زبان عمومی

پاسخنامه

زبان عمومی

پاسخنامه

زبان عمومی

پاسخنامه

زبان انگلیسی

پاسخنامه

زبان انگلیسی

پاسخنامه

زبان عمومی

پاسخنامه

زبان عمومی

پاسخنامه

زبان عمومی

پاسخنامه

فناوری اطلاعات

پاسخنامه

تخصصی

فیزیولوژی

پاسخنامه

آناتومی

پاسخنامه

رادیوبیولوژی

پاسخنامه

تکنیک های رادیوگرافی

پاسخنامه

فیزیک پرتونگاری و حفاظت دربرابر پرتوهای یونساز

پاسخنامه

اصول تاریکخانه

پاسخنامه

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند