1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پایه
  3. ژنتیک
  4. مرجع بیولوژی کمپبل جلد3 ژنتیک

مرجع بیولوژی کمپبل جلد3 ژنتیک

کد کتاب 107038

کتاب مرجع بیولوژی کمپبل جلد3

ژنتیک

ویرایش یازدهم - 2017

ویراستار علمی: مصطفی پویان

زیر نظر: دکتر سامان حسینخانی

تعداد صفحه
280
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید مرجع بیولوژی کمپبل جلد3 ژنتیک

دارای 10% تخفیف  
مرجع بیولوژی کمپبل جلد3 ژنتیک

کتاب مرجع بیولوژی کمپبل جلد3 ژنتیک

این کتاب جزء معدود کتاب های علمی است که به تمام زبان های زنده دنیا ترجمه شده است.

کتاب مرجع بیولوژی کمپبل جلد3 ژنتیک

فهرست مطالب

فصل13: میوز و چرخه های زندگی جنسی

فصل14: مندل و ایده ی ژن

فصل15: اساس کروموزومی وراثت

فصل16: اساس مولکولی وراثت

فصل17: از ژن تا پروتئین

فصل18: تنظیم بیان ژن

فصل19: ویروس ها

فصل20: فن آوری زیستی

فصل21: ژنوم ها و تکامل آن ها

کتاب های مرتبط با مرجع بیولوژی کمپبل جلد3 ژنتیک