1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پایه
  3. ژنتیک
  4. مبانی سیتوژنتیک بالینی
مبانی سیتوژنتیک بالینی

مبانی سیتوژنتیک بالینی

کد کتاب 107000

مبانی سیتوژنتیک بالینی

تعداد صفحه
620
زبان
سال نشر
شابک
قطع
مترجم
نوبت چاپ

خرید مبانی سیتوژنتیک بالینی

دارای 0% تخفیف  

مبانی سیتوژنتیک بالینی

مبانی سیتوژنتیک بالینی

کتاب های مرتبط با مبانی سیتوژنتیک بالینی