1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پایه
  3. زیست شناسی
  4. صفر تا صد زیست شناسی سلولی و مولکولی
صفر تا صد زیست شناسی سلولی و مولکولی علمی سنا
صفر تا صد زیست شناسی سلولی و مولکولی علمی سنا علمی سنا  

صفر تا صد زیست شناسی سلولی و مولکولی

کد کتاب 106656

کتاب صفر تا صد زیست شناسی سلولی و مولکولی

تعداد صفحه
622
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید صفر تا صد زیست شناسی سلولی و مولکولی

دارای 13% تخفیف  

کتاب صفر تا صد زیست شناسی سلولی و مولکولی

کتاب صفر تا صد زیست شناسی سلولی و مولکولی

بخش1: سلولی

فصل1: مولکول ها، سلول ها و موجودات زنده مدل

فصل2: ساختارهای شیمیایی

فصل3: ساختار و عملکرد پروتئین

فصل4: ساختار غشاهای زیستی

فصل5: انتقالات غشایی یون ها و مولکول های کوچک

فصل6: حرکت پروتئین‌ها به غشا و اندامک ها

فصل7: حمل و نقل وزیکولی، ترشح و آندوسیتوز

فصل8: انتقال پیام و گیرنده های جفت شده با G- پروتئین

فصل9: مسیرهای پیام رسانی کنترل کننده بیان ژن

فصل10: سازماندهی سلولی و حرکت I: ریزرشته ها

فصل11: سازماندهی سلولی و حرکت II:میکروتوبول ها و فیلامان های بینابینی

فصل12: گردهمایی سلول برای تشکیل بافت

فصل13: انرژتیک سلولی

فصل14: چرخه سلولی

فصل15: سرطان

فصل16: سلول‌های بنیادی، تقارن و مرگ سلولی

بخش2: مولکولی

فصل2: چکیده مولکولی لودیش

بخش3: تکنیک های لودیش

فصل1: تکنیک‌های مطالعه پروتئین ها

فصل2: کشت و مشاهده سلول ها

فصل3: تکنیک‌های ژنتیک مولکولی

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند