1. انتشارات جعفری نوین
 2. پیراپزشکی
 3. علوم آزمایشگاهی
 4. PAS تکنیکهای عملی در آزمایشگاه تشخیصی باکتری و ویروس شناسی جلد4
PAS تکنیکهای عملی در آزمایشگاه تشخیصی باکتری و ویروس شناسی جلد4 کتاب میر
PAS تکنیکهای عملی در آزمایشگاه تشخیصی باکتری و ویروس شناسی جلد4 کتاب میر کتاب میر  

PAS تکنیکهای عملی در آزمایشگاه تشخیصی باکتری و ویروس شناسی جلد4

کد کتاب 106649

کتاب PAS تکنیکهای عملی در آزمایشگاه تشخیصی

باکتری و ویروس شناسی جلد4

تعداد صفحه
496
زبان
سال نشر
شابک
نوبت چاپ

خرید PAS تکنیکهای عملی در آزمایشگاه تشخیصی باکتری و ویروس شناسی جلد4

دارای 10% تخفیف  

PAS تکنیکهای عملی در آزمایشگاه تشخیصی باکتری و ویروس شناسی جلد4

کتاب PAS تکنیکهای عملی در آزمایشگاه تشخیصی باکتری و ویروس شناسی جلد4کلیات

 1. جمع آوری نمونه و انتقال آن
 2. رنگ آمیزی باکتریها
 3. کشت و جداسازی پاتوژنهای قابل زیست
 4. آزمون های بیوشیمیایی در باکتری شناسی
 5. تعیین حساسیت باکتریها بر اساس ارگانها و اعضای مختلف
 6. باکتری شناسی بالینی
 7. کنترل کیفی در آزمایشگاه میکروبیولوژی
 8. تشخیص و شناسایی عفونت های ویروسی
 9. روشهای مولکولی و کاربرد آن ها در تشخیص بیماریهای عفونی
 10. شناسایی باکتریها بر اساس ارگانها و اعضای مختلف

عفونی

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند