1. انتشارات جعفری نوین
 2. پیراپزشکی
 3. علوم آزمایشگاهی
 4. PAS تکنیکهای عملی در آزمایشگاه تشخیصی باکتری و ویروس شناسی جلد4

PAS تکنیکهای عملی در آزمایشگاه تشخیصی باکتری و ویروس شناسی جلد4

کد کتاب 106649

کتاب PAS تکنیکهای عملی در آزمایشگاه تشخیصی

باکتری و ویروس شناسی جلد4

 

این کتاب شامل 11 فصل می باشد:

 1. کلیات
 2. جمع آوری نمونه و انتقال آن
 3. رنگ آمیزی باکتریها
 4. کشت و جداسازی پاتوژنهای قابل زیست
 5. آزمون های بیوشیمیایی در باکتری شناسی
 6. تعیین حساسیت باکتریها بر اساس ارگانها و اعضای مختلف
 7. باکتری شناسی بالینی
 8. کنترل کیفی در آزمایشگاه میکروبیولوژی
 9. تشخیص و شناسایی عفونت های ویروسی
 10. روشهای مولکولی و کاربرد آن ها در تشخیص بیماریهای عفونی
 11. شناسایی باکتریها بر اساس ارگانها و اعضای مختلف

عفونی

تعداد صفحه
496
زبان
سال نشر
شابک
مترجم
نوبت چاپ

خرید PAS تکنیکهای عملی در آزمایشگاه تشخیصی باکتری و ویروس شناسی جلد4

دارای 10% تخفیف  
PAS تکنیکهای عملی در آزمایشگاه تشخیصی باکتری و ویروس شناسی جلد4

PAS تکنیکهای عملی در آزمایشگاه تشخیصی باکتری و ویروس شناسی جلد4

کتاب های مرتبط با PAS تکنیکهای عملی در آزمایشگاه تشخیصی باکتری و ویروس شناسی جلد4

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند