1. انتشارات جعفری نوین
 2. پیراپزشکی
 3. علوم آزمایشگاهی
 4. PAS تکنیکهای عملی در آزمایشگاه تشخیصی بیوشیمی بالینی جلد1
PAS تکنیکهای عملی در آزمایشگاه تشخیصی بیوشیمی بالینی جلد1 کتاب میر
PAS تکنیکهای عملی در آزمایشگاه تشخیصی بیوشیمی بالینی جلد1 کتاب میر کتاب میر  

PAS تکنیکهای عملی در آزمایشگاه تشخیصی بیوشیمی بالینی جلد1

کد کتاب 106647

کتاب PAS تکنیکهای عملی در آزمایشگاه تشخیصی

بیوشیمی بالینی جلد1

تعداد صفحه
345
زبان
سال نشر
شابک
نوبت چاپ

خرید PAS تکنیکهای عملی در آزمایشگاه تشخیصی بیوشیمی بالینی جلد1

دارای 10% تخفیف  

کتابPAS تکنیکهای عملی در آزمایشگاه تشخیصی بیوشیمی بالینی جلد1

کتابPAS تکنیکهای عملی در آزمایشگاه تشخیصی بیوشیمی بالینی جلد1مقدمه ای بر بیوشیمی بالینی 

 1. جمع آوری و نگهداری نمونه های خون وادار 
 2. سانتریفوژ و کاربرد های آن 
 3. الکتروفورز و دانسیتومتری 
 4. فتومتری و اسکپتروفتومتری 
 5. کروماتوگرافی 
 6. تکنیک های ایمونواسی و ایمونوشیمی 
 7. کربوهیدرات ها 
 8. پروتئین های پلاسما و اهمیت بالینی آنها 
 9. لیپیدها 
 10. تست های کلیوی 
 11. تست های کبدی 
 12. تست های تشخیصی در انفارکتوس حاد میوکارد 
 13. آنزیم ها و جنبه های بالینی آن 
 14. الکترولیت ها و عناصر معدنی 
 15. هورمون ها 
 16. مایعات بدن 
 17. گاز های خون و اختلالات اسید - باز 
 18. نشانگرهای سرمی تومور 
 19. کنترل کیفی و آمار در بخش بیوشیمی

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند