1. انتشارات جعفری نوین
 2. پیراپزشکی
 3. علوم آزمایشگاهی
 4. PAS تکنیکهای عملی در آزمایشگاه تشخیصی بیوشیمی بالینی جلد1

PAS تکنیکهای عملی در آزمایشگاه تشخیصی بیوشیمی بالینی جلد1

کد کتاب 106647

کتاب PAS تکنیکهای عملی در آزمایشگاه تشخیصی

بیوشیمی بالینی جلد1

 

این کتاب شامل 20فصل می باشد:

 1. مقدمه ای بر بیوشیمی بالینی 
 2. جمع آوری و نگهداری نمونه های خون وادار 
 3. سانتریفوژ و کاربرد های آن 
 4. الکتروفورز و دانسیتومتری 
 5. فتومتری و اسکپتروفتومتری 
 6. کروماتوگرافی 
 7. تکنیک های ایمونواسی و ایمونوشیمی 
 8. کربوهیدرات ها 
 9. پروتئین های پلاسما و اهمیت بالینی آنها 
 10. لیپیدها 
 11. تست های کلیوی 
 12. تست های کبدی 
 13. تست های تشخیصی در انفارکتوس حاد میوکارد 
 14. آنزیم ها و جنبه های بالینی آن 
 15. الکترولیت ها و عناصر معدنی 
 16. هورمون ها 
 17. مایعات بدن 
 18. گاز های خون و اختلالات اسید - باز 
 19. نشانگرهای سرمی تومور 
 20. کنترل کیفی و آمار در بخش بیوشیمی
تعداد صفحه
345
زبان
سال نشر
شابک
مترجم
نوبت چاپ

خرید PAS تکنیکهای عملی در آزمایشگاه تشخیصی بیوشیمی بالینی جلد1

دارای 10% تخفیف  
PAS تکنیکهای عملی در آزمایشگاه تشخیصی بیوشیمی بالینی جلد1

کتابPAS تکنیکهای عملی در آزمایشگاه تشخیصی بیوشیمی بالینی جلد1

کتاب های مرتبط با PAS تکنیکهای عملی در آزمایشگاه تشخیصی بیوشیمی بالینی جلد1

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند