1. انتشارات جعفری نوین
  2. پیراپزشکی
  3. علوم آزمایشگاهی
  4. PASتکنیکهای عملی در آزمایشگاه تشخیصی کنترل کیفی مواد و تجهیزات آزمایشگاهی جلد6
PASتکنیکهای عملی در آزمایشگاه تشخیصی کنترل کیفی مواد و تجهیزات آزمایشگاهی جلد6 کتاب میر
PASتکنیکهای عملی در آزمایشگاه تشخیصی کنترل کیفی مواد و تجهیزات آزمایشگاهی جلد6 کتاب میر کتاب میر  

PASتکنیکهای عملی در آزمایشگاه تشخیصی کنترل کیفی مواد و تجهیزات آزمایشگاهی جلد6

کد کتاب 106646

کتاب PAS تکنیکهای عملی در آزمایشگاه تشخیصی

کنترل کیفی مواد و تجهیزات آزمایشگاهی جلد6

تعداد صفحه
328
زبان
سال نشر
شابک
نوبت چاپ

خرید PASتکنیکهای عملی در آزمایشگاه تشخیصی کنترل کیفی مواد و تجهیزات آزمایشگاهی جلد6

دارای 15% تخفیف  

کتابPAS تکنیکهای عملی در آزمایشگاه تشخیصی کنترل کیفی مواد و تجهیزات آزمایشگاهی جلد6

کتابPAS تکنیکهای عملی در آزمایشگاه تشخیصی کنترل کیفی مواد و تجهیزات آزمایشگاهی جلد6

  1. کنترل کیفی مواد و تجهیزات آزمایشگاهی
  2. جدیدترین مرجع مقادیر آزمایشگاهی

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند