1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پزشکی
  3. اطفال/ کودکان
  4. IQB بهداشت، تغذیه مادر و کودک، تنظیم خانواده (همراه با نکات تکمیلی و پاسخنامه کاملا تشریحی) چاپ سوم

IQB بهداشت، تغذیه مادر و کودک، تنظیم خانواده (همراه با نکات تکمیلی و پاسخنامه کاملا تشریحی) چاپ سوم

کد کتاب 106645

کتاب IQB بهداشت، تغذیه مادر و کودک، تنظیم خانواده (همراه با نکات تکمیلی و پاسخنامه کاملا تشریحی) چاپ سوم

ویژه کارشناسی ارشد مامایی، بهداشت عمومی،دکتری بهداشت باروری و داوطلبین آزمون علوم پایه پزشکی

تعداد صفحه
573
زبان
سال نشر
شابک
قطع
مترجم
نوبت چاپ

خرید IQB بهداشت، تغذیه مادر و کودک، تنظیم خانواده (همراه با نکات تکمیلی و پاسخنامه کاملا تشریحی) چاپ سوم

دارای 10% تخفیف  
IQB بهداشت، تغذیه مادر و کودک، تنظیم خانواده (همراه با نکات تکمیلی و پاسخنامه کاملا تشریحی) چاپ سوم

IQB بهداشت، تغذیه مادر و کودک، تنظیم خانواده (همراه با نکات تکمیلی و پاسخنامه کاملا تشریحی) چاپ سوم

کتاب های مرتبط با IQB بهداشت، تغذیه مادر و کودک، تنظیم خانواده (همراه با نکات تکمیلی و پاسخنامه کاملا تشریحی) چاپ سوم