1. انتشارات جعفری نوین
  2. روانشناسی
  3. روانشناسی اجتماعی
  4. DSM-5 برای متخصصان بالینی و مشاوران
DSM-5 برای متخصصان بالینی و مشاوران ابن سینا
DSM-5 برای متخصصان بالینی و مشاوران ابن سینا ابن سینا  

DSM-5 برای متخصصان بالینی و مشاوران

کد کتاب 106628

 DSM-5 برای متخصصان بالینی و مشاوران

تعداد صفحه
447
زبان
سال نشر
قطع
نوبت چاپ

خرید DSM-5 برای متخصصان بالینی و مشاوران

دارای 10% تخفیف  

 DSM-5 برای متخصصان بالینی و مشاوران