1. انتشارات جعفری نوین
  2. روانشناسی
  3. روانشناسی اجتماعی
  4. ذهن و هیجان ها (درمان فراتشخیص اختلال های هیجانی)

ذهن و هیجان ها (درمان فراتشخیص اختلال های هیجانی)

کد کتاب 106614

ذهن و هیجان ها (درمان فراتشخیص اختلال های هیجانی)

تعداد صفحه
232
زبان
سال نشر
قطع
نوبت چاپ

خرید ذهن و هیجان ها (درمان فراتشخیص اختلال های هیجانی)

دارای 10% تخفیف  
ذهن و هیجان ها (درمان فراتشخیص اختلال های هیجانی)

ذهن و هیجان ها (درمان فراتشخیص اختلال های هیجانی)

کتاب های مرتبط با ذهن و هیجان ها (درمان فراتشخیص اختلال های هیجانی)