1. انتشارات جعفری نوین
  2. روانشناسی
  3. درمان گروهی مبتنی بر پذیرش و توجه آگاهی برای اختلال اضطراب اجتماعی
درمان گروهی مبتنی بر پذیرش و توجه آگاهی برای اختلال اضطراب اجتماعی ابن سینا
درمان گروهی مبتنی بر پذیرش و توجه آگاهی برای اختلال اضطراب اجتماعی ابن سینا ابن سینا  

درمان گروهی مبتنی بر پذیرش و توجه آگاهی برای اختلال اضطراب اجتماعی

کد کتاب 106606

درمان گروهی مبتنی بر پذیرش و توجه آگاهی برای اختلال اضطراب اجتماعی

تعداد صفحه
168
زبان
سال نشر
قطع
نوبت چاپ

خرید درمان گروهی مبتنی بر پذیرش و توجه آگاهی برای اختلال اضطراب اجتماعی

دارای 10% تخفیف  

 درمان گروهی مبتنی بر پذیرش و توجه آگاهی برای اختلال اضطراب اجتماعی