1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پزشکی
  3. روانپزشکی
  4. مصاحبه بالینی ساختار یافته برای اختلالات شخصیت SCID-5-PD DSM5 مصاحبه

مصاحبه بالینی ساختار یافته برای اختلالات شخصیت SCID-5-PD DSM5 مصاحبه

کد کتاب 106592

مصاحبه بالینی ساختار یافته برای اختلالات شخصیت SCID-5-PD DSM5 مصاحبه

تعداد صفحه
44
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید مصاحبه بالینی ساختار یافته برای اختلالات شخصیت SCID-5-PD DSM5 مصاحبه

دارای 10% تخفیف  
مصاحبه بالینی ساختار یافته برای اختلالات شخصیت SCID-5-PD DSM5 مصاحبه

مصاحبه بالینی ساختار یافته برای اختلالات شخصیت SCID-5-PD DSM5 مصاحبه

کتاب های مرتبط با مصاحبه بالینی ساختار یافته برای اختلالات شخصیت SCID-5-PD DSM5 مصاحبه

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند