1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پزشکی
  3. روانپزشکی
  4. مصاحبه بالینی ساختاریافته برای اختلال های DSM-5-CV نسخه بالین گر (مصاحبه کننده)

مصاحبه بالینی ساختاریافته برای اختلال های DSM-5-CV نسخه بالین گر (مصاحبه کننده)

کد کتاب 106590

مصاحبه بالینی ساختاریافته برای اختلال های DSM-5-CV نسخه بالین گر (مصاحبه کننده)

تعداد صفحه
100
زبان
سال نشر
قطع
نوبت چاپ

خرید مصاحبه بالینی ساختاریافته برای اختلال های DSM-5-CV نسخه بالین گر (مصاحبه کننده)

دارای 10% تخفیف  
مصاحبه بالینی ساختاریافته برای اختلال های DSM-5-CV نسخه بالین گر (مصاحبه کننده)

کتاب مصاحبه بالینی ساختاریافته برای اختلال های DSM-5-CV نسخه بالین گر (مصاحبه کننده)

کتاب های مرتبط با مصاحبه بالینی ساختاریافته برای اختلال های DSM-5-CV نسخه بالین گر (مصاحبه کننده)

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند