1. انتشارات جعفری نوین
  2. روانشناسی
  3. درمان شناختی - رفتاری کوتاه مدت اضطراب کودکان (کتاب تمرین)
درمان شناختی - رفتاری کوتاه مدت اضطراب کودکان (کتاب تمرین) ابن سینا
درمان شناختی - رفتاری کوتاه مدت اضطراب کودکان (کتاب تمرین) ابن سینا ابن سینا  

درمان شناختی - رفتاری کوتاه مدت اضطراب کودکان (کتاب تمرین)

کد کتاب 165885

کتاب درمان شناختی - رفتاری کوتاه مدت اضطراب کودکان (کتاب تمرین)

گربه سازگار

تعداد صفحه
68
چاپ
زبان
سال نشر
قطع
نوبت چاپ

خرید درمان شناختی - رفتاری کوتاه مدت اضطراب کودکان (کتاب تمرین)

دارای 20% تخفیف  

کتاب درمان شناختی - رفتاری کوتاه مدت اضطراب کودکان (کتاب تمرین)