1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پایه
  3. ژنتیک
  4. ژنتیک از کلاسیک تا ژنومیک
ژنتیک از کلاسیک تا ژنومیک خانه زیست شناسی
ژنتیک از کلاسیک تا ژنومیک خانه زیست شناسی خانه زیست شناسی  

ژنتیک از کلاسیک تا ژنومیک

کد کتاب 165811

کتاب ژنتیک از کلاسیک تا ژنومیک اکرمی

تعداد صفحه
484
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ
نویسنده

خرید ژنتیک از کلاسیک تا ژنومیک

دارای 10% تخفیف  

کتاب ژنتیک از کلاسیک تا ژنومیک

فصل اول : ژنتیک مفاهیم اساسی آمار و احتمالات

فصل دوم : اصول وراثتی مندل

فصل سوم : انحراف از نسبت های مندلی

فصل چهارم : تقسیم سلولی و تعیین جنسیت

فصل پنجم : پیوستگی کراسینگ اور و نقشه ژنی

فصل ششم : سیتوژنتیک

فصل هفتم : ساختمان نوکلئیک اسید

فصل هشتم : همانندسازی DNA

فصل نهم : جهش و ترمیم DNA

فصل دهم : رونویسی RNA

فصل یاردهم : ساخت پروتئین یا ترجمه

فصل دوازدهم : تنظیم بیان ژن

فصل سزدهم : مهندسی ژنتیک

فصل چهاردهم : ژنوم و ژنومیک

فصل پانزدهم : ژنتیک باکتری ها, ویروس ها, ارگانل هاسلولی

فصل شانزدهم : ژنتیک جمعیت

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند