1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پایه
  3. تغذیه/ صنایع غذایی
  4. رژیم های درمانی با تغذیه تحرک و تنظیم کالری
رژیم های درمانی با تغذیه تحرک و تنظیم کالری ناشر مولف
رژیم های درمانی با تغذیه تحرک و تنظیم کالری ناشر مولف ناشر مولف  
رژیم های درمانی با تغذیه تحرک و تنظیم کالری ناشر مولف ناشر مولف  
رژیم های درمانی با تغذیه تحرک و تنظیم کالری ناشر مولف ناشر مولف  

رژیم های درمانی با تغذیه تحرک و تنظیم کالری

کد کتاب 165767

کتاب رژیم های درمانی با تغذیه تحرک و تنظیم کالری

ششمین کتاب از سری کتابهای غذا درمانی

تعداد صفحه
324
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ
نویسنده

خرید رژیم های درمانی با تغذیه تحرک و تنظیم کالری