1. انتشارات جعفری نوین
  2. پیراپزشکی
  3. علوم آزمایشگاهی
  4. راهنمای آزمایشگاه ژنتیک کلاسیک و مولکولی
راهنمای آزمایشگاه ژنتیک کلاسیک و مولکولی برای فردا
راهنمای آزمایشگاه ژنتیک کلاسیک و مولکولی برای فردا برای فردا  

راهنمای آزمایشگاه ژنتیک کلاسیک و مولکولی

کد کتاب 100636

کتاب راهنمای آزمایشگاه ژنتیک کلاسیک و مولکولی

تعداد صفحه
158
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید راهنمای آزمایشگاه ژنتیک کلاسیک و مولکولی

دارای 18% تخفیف  

کتاب راهنمای آزمایشگاه ژنتیک کلاسیک و مولکولی

کتاب راهنمای آزمایشگاه ژنتیک کلاسیک و مولکولی

بخش1: آزمایشات ژنتیک کلاسیک

بخش2: آزمایشات ژنتیک مولکولی

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند