1. انتشارات جعفری نوین
  2. پیراپزشکی
  3. علوم آزمایشگاهی
  4. ALS خلاصه دروس علوم آزمایشگاهی باکتری شناسی
ALS خلاصه دروس علوم آزمایشگاهی باکتری شناسی ارجمند
ALS خلاصه دروس علوم آزمایشگاهی باکتری شناسی ارجمند ارجمند  

ALS خلاصه دروس علوم آزمایشگاهی باکتری شناسی

کد کتاب 100627

کتاب ALS خلاصه دروس علوم آزمایشگاهی باکتری شناسی

تعداد صفحه
774
زبان
سال نشر
شابک
نوبت چاپ

خرید ALS خلاصه دروس علوم آزمایشگاهی باکتری شناسی

دارای 2% تخفیف  

کتاب ALS خلاصه دروس علوم آزمایشگاهی باکتری شناسی

بخش1:باکتری شناسی عمومی

فصل1:کلیات میکروب شناسی و روش های شناسایی باکتری ها

یوکاریوت هاوپروکاریوت ها

ویروس ها

ویروئید

پریون

و...

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند