[ 02166407009 ] در صورت داشتن هر گونه سوال با شماره روبرو تماس حاصل بفرمایید
  1. انتشارات جعفری نوین
  2. پیراپزشکی
  3. علوم آزمایشگاهی
  4. میکروبیولوژی مواد غذایی در آزمایشگاه برای دانشجویان رشته های مرتبط

میکروبیولوژی مواد غذایی در آزمایشگاه برای دانشجویان رشته های مرتبط

کد کتاب 2020274

کتاب میکروبیولوژی مواد غذایی در آزمایشگاه

برای دانشجویان رشته های مرتبط

250,000 ریال
تعداد صفحه
زبان
سال نشر
نوبت چاپ

خرید میکروبیولوژی مواد غذایی در آزمایشگاه برای دانشجویان رشته های مرتبط

0 ريال

میکروبیولوژی مواد غذایی در آزمایشگاه برای دانشجویان رشته های مرتبط

کتاب های مرتبط با میکروبیولوژی مواد غذایی در آزمایشگاه برای دانشجویان رشته های مرتبط