1. انتشارات جعفری نوین
  2. روانشناسی
  3. روانشناسی اجتماعی
  4. نگاهی به روان‌شناسی اجتماعی در ایران و جهان
نگاهی به روان‌شناسی اجتماعی در ایران و جهان ارجمند
نگاهی به روان‌شناسی اجتماعی در ایران و جهان ارجمند ارجمند  

نگاهی به روان‌شناسی اجتماعی در ایران و جهان

کد کتاب 106081

کتاب نگاهی به روان‌شناسی اجتماعی در ایران و جهان

تعداد صفحه
126
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید نگاهی به روان‌شناسی اجتماعی در ایران و جهان

دارای 2% تخفیف