1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پایه
  3. زیست شناسی
  4. خلاصه زیست شناسی سلولی مولکولی لودیش 2016
خلاصه زیست شناسی سلولی مولکولی لودیش 2016 اطمینان
خلاصه زیست شناسی سلولی مولکولی لودیش 2016 اطمینان اطمینان  

خلاصه زیست شناسی سلولی مولکولی لودیش 2016

کد کتاب 100599

کتاب خلاصه زیست شناسی سلولی مولکولی لودیش 2016

تعداد صفحه
496
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید خلاصه زیست شناسی سلولی مولکولی لودیش 2016

دارای 5% تخفیف  

کتاب خلاصه زیست شناسی سلولی مولکولی لودیش 2016 

فصل 1 : ساختار کلی سلول

فصل 2 : ساختار های شیمیایی 

فصل 3 : ساختار و عملکرد پروتئین

فصل 4 : کشت و مشاهده سلول

فصل 5 : مکانیسم های پایه ای ژنتیک مولکولی 

فصل 6 : تکنیک های ژنتیک ملکولی

فصل 7 : ساختار غشایی سلولی 

فصل 8 : ژن، ژنوم و کروموزوم

فصل 9 : کنترل رونویسی بیان ژن

فصل 10 : کنترل پس از رونویسی ژن

فصل 11 : انتقال یون ها و مولکول های کوچک از عرض غشاء

فصل 12 : انرژی سلولی

فصل 13 : انتقال پروتئین ها به غشای اندامک ها

فصل 14 : حمل و نقل وزیکولی، ترشح و اندوسیتوز

فصل 15 : انتقال پیام و گیرنده های جفت شده با G پروتئین

فصل 16 : مسیرهای پیام رسانی کنترل کننده بیان ژن

فصل 17 : حرکت و سازماندهی سلول: ریز رشته ها

فصل 18 : سازمان یابی و حرکت سلولی II: ریزلوله ها و رشته های حدوسط

فصل 19 : چرخه سلول یوکاریوتی

فصل 20 : اتصالات سلولی

فصل 21 : سلول های بنیادی، تقارن سلولی و مرگ سلولی

فصل 22 : سلول های عصبی

فصل 23 : ایمنی شناسی

فصل 24 : سرطان

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند