1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پایه
  3. بهداشت/ سم شناسی/ اپیدمیولوژی/ آمار
  4. Gordis Epidemiology 6th Edition2019 اپیدمیولوژی گوردیس

نسخه انگلیسی کتاب موجود می باشد.

اپیدمیولوژی گوردیس Gordis Epidemiology 6th Edition2019
Gordis Epidemiology 6th Edition2019 اپیدمیولوژی گوردیس ارجمند

Gordis Epidemiology 6th Edition2019 اپیدمیولوژی گوردیس

کد کتاب 105899

کتاب اپیدمیولوژی گوردیس Gordis Epidemiology 6th Edition2019

تعداد صفحه
456
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید Gordis Epidemiology 6th Edition2019 اپیدمیولوژی گوردیس

دارای 3% تخفیف  

کتاب اپیدمیولوژی گوردیس Gordis Epidemiology 6th Edition2019

اپیدمیولوژی دانشگاه جان هاپکینز و ادامه در سنت مدرس و اپیدمیولوژیست برنده جایزه دکتر لئون گوردیس ، به چاپ رسیده که به طور کامل بازنگری شده و ششمین ویرایش اپیدمیولوژی گوردیس است. این متن پرفروش مقدمه ای کاملی را برای اصول اساسی اپیدمیولوژیک و همچنین کاربردهای عملی در بهداشت عمومی و کلینیک ارائه می دهد ، که توسط مثالهای دنیای واقعی برجسته شده است. پوشش جدید شامل اطلاعات گسترده ای در مورد اپیدمیولوژی ژنتیک ، اپیدمیولوژی و سیاست های عمومی و مسائل اخلاقی و حرفه ای در اپیدمیولوژی است و زمینه ای اساسی برای درک نقش و اهمیت اپیدمیولوژی در جامعه امروز محور داده فراهم می کند.

 

کتاب اپیدمیولوژی لئون گوردیس 2019

بخش اول:  رویکرد اپیدمیولوژیک به بیماری و مداخله

فصل1: مقدمه

فصل2: پویش شناسی انتقال بیماری

فصل3: وقوع بیماری: 1.نظارت بر بیماری و شاخص های ابتلا

فصل4: وقوع بیماری: 2.مرگ و میر و سایر شاخص های تاثیر بیماری

فصل5: سنجش اعتبار (پایانی) و روایی آزمون های تشخیصی و غربالگری

فصل6: سیر طبیعی بیماری: راه های بیان پیش آگهی

بخش دوم: کاربرد اپیدمیولوژی در شناخت علت بیماری ها

فصل7: مطالعات مشاهده ای

فصل8: مطالعات هم گروهی

فصل9: مقایسه مطالعات هم گروهی و مورد - شاهدی

فصل10: ارزیابی شاخص های پیشگیری و درمان: کارآزمایی های تصادفی

فصل11: کارآزمایی های تصادفی: مباحث تکمیلی

فصل12: برآورد خطر: آیا رابطه ای وجود دارد؟

فصل13: نکاتی دیگر در مورد خطر: برآورد امکلن پیش گیری

فصل14: از ارتباط تا علیت: استنتاج به کمک مطالعات اپیدمیولوژیک

فصل15: مطالبی دیگردرباره استنتاج های علیتی: سوگرایی، مخدوش شدگی و تعامل

فصل16: شناسایی نقش عوامل ژنتیکی و محیطی در علیت بیماری

بخش سوم:  کاربرد اپیدمیولوژی در ارزیابی و سیاست گذاری

فصل17: استفاده از اپیدمیولوژی به منظور ارزیابی خدمات سلامتی

فصل18: رویکرد اپیدمیولوژیک به ارزیابی برنامه های غربالگری

فصل19: اپیدمیولوژی و سیاست عمومی

فصل20: مسائل اخلاقی و حرفه ای در اپیدمیولوژی

  پاسخنامه پرسش های مروری

  نمایه

کتاب های مرتبط با Gordis Epidemiology 6th Edition2019 اپیدمیولوژی گوردیس

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند