با عضویت در وب سایت، می توانید به تمامی کتاب ها دسترسی کامل داشته باشید - درحال حاضر فقط بخشی از کتاب ها را مشاهده می کنید
 1. انتشارات جعفری نوین
 2. پیراپزشکی
 3. علوم آزمایشگاهی
 4. روش های عملی در میکروب شناسی پزشکی
دارای 20% تخفیف
روش های عملی در میکروب شناسی پزشکی جعفری

روش های عملی در میکروب شناسی پزشکی

کد کتاب 105853

کتاب روش های عملی در میکروب شناسی پزشکی

با مقدمه: دکتر محمد مهدی فیض آبادی

مولفین :سعید بشارتی - دکتر پرویز اولیاء - دکتر مجتبی ساده

تعداد صفحه
140
چاپ
تک رنگ
زبان
فارسی
سال نشر
1398
شابک
9786003220652
قطع
وزیری
نوبت چاپ
اول

خرید کتاب روش های عملی در میکروب شناسی پزشکی

روش های عملی در میکروب شناسی پزشکی

 

کتاب روشهای عملی در میکروبشناسی پزشکی که برگفته از دانش و تجارب ارزشمند نویسندگان آن میباشد برای فعالان عرصه آزمایشگاه امریست نوید بخش. نیاز به کتاب میکروبشناسی عملی و مجمل و قابل استفاده در آزمایشگاه که به قلم میکروبشناسان حرفهای و دانشگاهی تهیه شده باشد همیشه مورد جستجوی کارشناسان رشته علوم آزمایشگاهی بوده، لذا مجموعه حائز میتواند اصول پایه در تشخیص عملی را ارائه نماید. همچنین گنجاندن مطالبی مرتبط با میکروبشناسی تشخیصی مولکولی از ویژگیهای مفید مجموعه حاضر میباشد، غالبا کارشناسان علوم آزمایشگاهی بصورت کلاسیک مطالبی را فرا میگیرند ولی ترکیب میکروبشناسی پایه و مولکولی با توجه به توسعه روز افزون تکنیکهای مولکولی بر تشخیص ضرورت توجه بیشتر از کاربردهای آزمایشگاهی را نمایان مینماید.

|

روش های عملی در میکروب شناسی پزشکی


روش های عملی در میکروب شناسی پزشکی

تصویر 1 کتاب روش های عملی در میکروب شناسی پزشکی


روش های عملی در میکروب شناسی پزشکی

تصویر 1 کتاب روش های عملی در میکروب شناسی پزشکی


روش های عملی در میکروب شناسی پزشکی

تصویر 1 کتاب روش های عملی در میکروب شناسی پزشکی


روش های عملی در میکروب شناسی پزشکی

تصویر 1 کتاب روش های عملی در میکروب شناسی پزشکی


روش های عملی در میکروب شناسی پزشکی

تصویر 1 کتاب روش های عملی در میکروب شناسی پزشکی


روش های عملی در میکروب شناسی پزشکی

تصویر 1 کتاب روش های عملی در میکروب شناسی پزشکی


روش های عملی در میکروب شناسی پزشکی

تصویر 1 کتاب روش های عملی در میکروب شناسی پزشکی


روش های عملی در میکروب شناسی پزشکی

تصویر 1 کتاب روش های عملی در میکروب شناسی پزشکی


روش های عملی در میکروب شناسی پزشکی

تصویر 1 کتاب روش های عملی در میکروب شناسی پزشکی


روش های عملی در میکروب شناسی پزشکی

تصویر 1 کتاب روش های عملی در میکروب شناسی پزشکی


روش های عملی در میکروب شناسی پزشکی

تصویر 1 کتاب روش های عملی در میکروب شناسی پزشکی


روش های عملی در میکروب شناسی پزشکی

تصویر 1 کتاب روش های عملی در میکروب شناسی پزشکی


روش های عملی در میکروب شناسی پزشکی

تصویر 1 کتاب روش های عملی در میکروب شناسی پزشکی


روش های عملی در میکروب شناسی پزشکی

تصویر 1 کتاب روش های عملی در میکروب شناسی پزشکی


روش های عملی در میکروب شناسی پزشکی

تصویر 1 کتاب روش های عملی در میکروب شناسی پزشکی


روش های عملی در میکروب شناسی پزشکی

تصویر 1 کتاب روش های عملی در میکروب شناسی پزشکی


روش های عملی در میکروب شناسی پزشکی

تصویر 1 کتاب روش های عملی در میکروب شناسی پزشکی


روش های عملی در میکروب شناسی پزشکی

تصویر 1 کتاب روش های عملی در میکروب شناسی پزشکی


روش های عملی در میکروب شناسی پزشکی

تصویر 1 کتاب روش های عملی در میکروب شناسی پزشکی


روش های عملی در میکروب شناسی پزشکی

تصویر 1 کتاب روش های عملی در میکروب شناسی پزشکی

کتاب روش های عملی در میکروب شناسی پزشکی

 1. مقررات و دستورالعمل ایمنی آزمایشگاه
 2. جنبههای امنیت شیمیایی و زیستی
 3. آشنایی با وسایل و دستگاههای آزمایشگاهی
 4. کنترل کیفی لوپ میکروب شناسی
 5. دستورالعمل کنترل و نگهداری لوازم آزمایشگاهی
 6. انتخاب نمونه و نمونهگیری
 7. انواع رنگآمیزی باکتریها
 8. تهیه و بررسی انواع محیط کشتها، معرفها و رنگهای بکار رفته در آزمایشگاه میکروبشناسی
 9. شمارش باکتریها
 10. آزمایش بررسی حرکت در باکتریها
 11. آنتیبیوگرام
 12. تعیین حساسیت آنتیبیوتیک به باکتریها
 13. کاتالاز
 14. اکسیداز
 15. آزمایش تریپل شوگر آیرون آگار
 16. آزمایش لیزین آیرون آگار ) LIA  )
 17. آزمایش تریپل شوگر آیرون آگار
 18. آزمایش مصرف سیترات
 19. آزمایشمتیل رد
 20. آزمایش تولید اندول
 21. و ...