1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پزشکی
  3. اطفال/ کودکان
  4. توان بخشی شنوایی و زبان آموزی کودکان زیر 7 سال دچار نقص شنوایی

توان بخشی شنوایی و زبان آموزی کودکان زیر 7 سال دچار نقص شنوایی

کد کتاب 105841

کتاب توان بخشی شنوایی و زبان آموزی کودکان زیر 7 سال دچار نقص شنوایی

تعداد صفحه
180
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
مترجم
نوبت چاپ

خرید توان بخشی شنوایی و زبان آموزی کودکان زیر 7 سال دچار نقص شنوایی

دارای 10% تخفیف  
توان بخشی شنوایی و زبان آموزی کودکان زیر 7 سال دچار نقص شنوایی

کتاب توان بخشی شنوایی و زبان آموزی کودکان زیر 7 سال دچار نقص شنوایی

کتاب حاضر درباره نقص شنوایی و برنامه های کمک آموزشی مربوط به این عزیزان است که تا جای ممکن سعی شده در آن بر روش های عملی و کاربردی در کلاس ها و مراکز آموزش ویژه تاکید شود. افزون بر این، به دیگر جنبه های این معلولیت، همچون جنبه روانی-اجتماعی نقص شنوایی و عوارض جانبی ناشی از آن نیز پرداخته شده است. تلاش متخصصان در این عرصه آن است تا مسیر ورود کودکان با نقص شنوایی را به مدارس عادی هموارتر و ارتباطشان را با آموزش های همگانی نزدیک تر کنند. همچنین امید است اطلاعات ارائه شده، برای والدینی که فرزندانشان با چنین رو به رو هستند مفید فایده بیفتد. انتظار می رود خوانندگان با مطالعه این کتاب با علل ایجاد معلولیت های شنوایی و راهکارهای بیشتر جامعه پذیر کردن آنها آشنا شوند. این اطلاعات شامل تعاریف، علل، ویژگی های روانی و رفتاری، روش های آموزشی و مشاوره است.

کتاب توان بخشی شنوایی و زبان آموزی کودکان زیر 7 سال دچار نقص شنوایی

فهرست مطالب

فصل1: مقدمه

فصل2: نقص شنوایی

فصل3: روان شناسی و مشاوره در مبتلایان به آسیب شنوایی

فصل4: وسایل کمک توان بخشی شنیداری

فصل5: تربیت شنوایی

فصل6: زبان آموزی کودکان زیر 7 سال

فصل7: آموزش لب خوانی

کتاب های مرتبط با توان بخشی شنوایی و زبان آموزی کودکان زیر 7 سال دچار نقص شنوایی