1. انتشارات جعفری نوین
 2. علوم پزشکی
 3. اطفال/ کودکان
 4. کودکان نلسون 2020 - بیماری های نوزادان
کودکان نلسون 2020 - بیماری های نوزادان آثار سبحان
کودکان نلسون 2020 - بیماری های نوزادان آثار سبحان آثار سبحان  

کودکان نلسون 2020 - بیماری های نوزادان

کد کتاب 105821

کودکان نلسون2020 - بیماری های نوزادان

تعداد صفحه
248
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ
نویسنده

خرید کودکان نلسون 2020 - بیماری های نوزادان

دارای 20% تخفیف  

کودکان نلسون2020 - بیماری های نوزادان

فهرست مطالب

 1. مروری بر مورتالیته و موربیدیته
 2. مورتالیته نوزاد
 3. رده بندی ها وگرایش ها
 4. علت های اصلی مرگ نوزاد
 5. تفاوت های نژادی ومورتالیته نوزادی
 6. ناهنجاری های مادرزادی
 7. مرگ های مرتبط با خواب)
 8. کاهش مورتالیته شیرخوار
 9. تولدزودرس
 10. نوزادنارس تاخیری
 11. نوزادنارس میانه وزودرس
 12. وزن تولدپائین،محدودیت رشد و کوچك برای سن حاملگی
 13. نوزادتازه متولدشده
 14. شرح حال درطب نوزادی
 15. و ...