1. انتشارات جعفری نوین
 2. علوم پزشکی
 3. اطفال/ کودکان
 4. راهنمای هفته به هفته بارداری
راهنمای هفته به هفته بارداری گلبان
راهنمای هفته به هفته بارداری گلبان گلبان  

راهنمای هفته به هفته بارداری

کد کتاب 105790

کتاب راهنمای هفته به هفته بارداری

تعداد صفحه
176
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ
نویسنده

خرید راهنمای هفته به هفته بارداری

دارای 15% تخفیف  

کتاب راهنمای هفته به هفته بارداری

مقدمه: آماده داشتن فرزند شوید

 1. ماه اول: هفته های اول تا چهارم
 2. ماه دوم: هفته های پنجم تا هشتم
 3. ماه سوم: هفته های نهم تا دوازدهم
 4. ماه چهارم: هفته های سیزدهم تا شانزدهم
 5. ماه پنجم: هفته های هفدهم تا بیستم
 6. ماه ششم: هفته های بیست و یکم تا بیست و چهارم
 7. ماه هفتم: هفته های بیست و پنجم تا بیست و هشتم
 8. ماه هشتم: هفته های بیست و نهم تا سی و دوم
 9. ماه نهم: هفته های سی و سوم تا سی و ششم
 10. ماه دهم: هفته های سو هفتم تا چهلم
 11. دردو زایمان
 12. زایمان به روش سزارین
 13. نوزاد شما
 14. نوزاد خود را به خانه ببرید
 15. مراقبت بعد از زایمان از مادران

 

 

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند