1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پایه
  3. زیست شناسی
  4. زیست شناسی مولکولی جلد 1
زیست شناسی مولکولی جلد 1 پوران پژوهش
زیست شناسی مولکولی جلد 1 پوران پژوهش پوران پژوهش  
زیست شناسی مولکولی جلد 1 پوران پژوهش پوران پژوهش  

زیست شناسی مولکولی جلد 1

کد کتاب 100579

(صفر تا 100) زیست شناسی سلولی و مولکولی

تعداد صفحه
460
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید زیست شناسی مولکولی جلد 1

دارای 8% تخفیف  

ساختار، همانند سازی، ترمیم و نوترکیبی DNA

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند