[ 02166407009 ] در صورت داشتن هر گونه سوال با شماره روبرو تماس حاصل بفرمایید
 1. انتشارات جعفری
 2. علوم پایه
 3. ژنتیک
 4. مبانی زنتیک

مبانی زنتیک

کد کتاب 100038

کتاب مبانی ژنتیک

فهرست

 1. تاریخچه ژنتیک
 2. کروموزوم و مکانیسم
 3. اصول مندلی
 4. برهمکنش بین ژن ها
 5. تعیین جنسیت و ژن های وابسته به جنس
 6. ماده ژنتیکی
 7. لینکاژ
 8. نوتر در میکرو ارگانیسم ها
 9. جهش
 10. تغییر در ساختمان کروموزوم ها
 11. تغییر در تعداد کروموزوم ها
 12. کنترل ژنتیکی پروتئین ها
 13. تورات سیتوپلاسمی
 14. تنظیم بیان ژن
 15. مطالعه دوقلوها و اثرات محیطی
 16. سیستم های ایمنی و گروه های خونی
 17. تورات پلی ژنتیک
 18. ژنتیک جمعیت
 19. تکنیک DNA نوترکیب

 

390,000 ریال
تعداد صفحه
زبان
سال نشر
مترجم
نوبت چاپ

خرید مبانی زنتیک

3
0 ريال
0 ريال

کتاب مبانی ژنتیک

از اهداف این کتاب ارائه مفهوم توراث و شرح ساده آزمایش هایی است که منجر به اثبات این مفاهیم شده است .

کتاب های مرتبط با مبانی زنتیک

ژنتیک