1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پایه
  3. بهداشت/ سم شناسی/ اپیدمیولوژی/ آمار
  4. باز آفرینی استراتژی
باز آفرینی استراتژی یادواره
باز آفرینی استراتژی یادواره یادواره  

باز آفرینی استراتژی

کد کتاب 105597

کتاب باز آفرینی استراتژی

نقد و بررسی نظریه های سازمان و مدیریت

تعداد صفحه
472
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید باز آفرینی استراتژی

کتاب باز آفرینی استراتژی

کتاب باز آفرینی استراتژی