1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پایه
  3. زیست شناسی
  4. زیست شناسی سلولی مولکولی لودیش 2021 جلد 2 Lodish Molecular Cell Biology 2021 Volume 2
زیست شناسی سلولی مولکولی لودیش 2021 جلد 2 اندیشه رفیع
زیست شناسی سلولی مولکولی لودیش 2021 جلد 2 اندیشه رفیع اندیشه رفیع  

زیست شناسی سلولی مولکولی لودیش 2021 جلد 2
Lodish Molecular Cell Biology 2021 Volume 2

کد کتاب 155636

کتاب زیست شناسی سلولی مولکولی لودیش 2021 جلد 2

چاپ
زبان
سال نشر
قطع
نوبت چاپ

خرید زیست شناسی سلولی مولکولی لودیش 2021 جلد 2

دارای 10% تخفیف  

کتاب زیست شناسی سلولی مولکولی لودیش 2021 جلد 2

فصل 13 : حرکت پروتئین ها به غشاها و اندامک ها

فصل 14 نقل و انتقال وزیکولی ، ترشح و اندوسیتوز

فصل 15 : گیرنده ها، هورمون ها وپیام رسانی سلولی

فصل 16 : مسیرهای پیام رسانی سیتوکاین و فاکتور رشد برای کنترل بیان ژن

فصل 17 : سازمان دهی و حرکت سلولی I : ریز رشته ها

فصل 18 :سازمان دهی وحرکت سلولی II: زیر لوله ها و رشته های حد واسط

فصل 19 : چرخه سلول یوکاریوتی

فصل 20 : یکپارچگی سلول ها در قالب یک بافت

فصل 21 : پاسخ به محیط سلولی

فصل 22: سلول های بنیادی عدم تقارن سلولی و مرگ سلولی برنامه ریزی شده

فصل 23: سلول های سیستم عصبی

فصل 24 : ایمنی شناسی

فصل 25 :سرطان

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند