1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پایه
  3. زیست شناسی
  4. زیست شناسی سلولی مولکولی لودیش 2021 جلد 2 Lodish Molecular Cell Biology 2021 Volume 2
دارای 10% تخفیف
زیست شناسی سلولی مولکولی لودیش 2021 جلد 2 اندیشه رفیع

زیست شناسی سلولی مولکولی لودیش 2021 جلد 2 - Lodish Molecular Cell Biology 2021 Volume 2

کد کتاب 155636

کتاب زیست شناسی سلولی مولکولی لودیش 2021 جلد 2

تعداد صفحه
879
چاپ
رنگی
زبان
فارسی
سال نشر
1401
شابک
9786222730918
قطع
وزیری
مترجم
جواد محمد نژاد _ محمد پاژنگ _ مهدی ایمانی _ معصومه علی پور _ یعقوب پاژنگ _ دکتر پروین پاسالار
نوبت چاپ
دوم

خرید کتاب زیست شناسی سلولی مولکولی لودیش 2021 جلد 2

|

زیست شناسی سلولی مولکولی لودیش 2021 جلد 2


زیست شناسی سلولی مولکولی لودیش 2021 جلد 2 Lodish Molecular Cell Biology 2021 Volume 2

تصویر 1 کتاب زیست شناسی سلولی مولکولی لودیش 2021 جلد 2 Lodish Molecular Cell Biology 2021 Volume 2


زیست شناسی سلولی مولکولی لودیش 2021 جلد 2 Lodish Molecular Cell Biology 2021 Volume 2

تصویر 1 کتاب زیست شناسی سلولی مولکولی لودیش 2021 جلد 2 Lodish Molecular Cell Biology 2021 Volume 2


زیست شناسی سلولی مولکولی لودیش 2021 جلد 2 Lodish Molecular Cell Biology 2021 Volume 2

تصویر 1 کتاب زیست شناسی سلولی مولکولی لودیش 2021 جلد 2 Lodish Molecular Cell Biology 2021 Volume 2


زیست شناسی سلولی مولکولی لودیش 2021 جلد 2 Lodish Molecular Cell Biology 2021 Volume 2

تصویر 1 کتاب زیست شناسی سلولی مولکولی لودیش 2021 جلد 2 Lodish Molecular Cell Biology 2021 Volume 2


زیست شناسی سلولی مولکولی لودیش 2021 جلد 2 Lodish Molecular Cell Biology 2021 Volume 2

تصویر 1 کتاب زیست شناسی سلولی مولکولی لودیش 2021 جلد 2 Lodish Molecular Cell Biology 2021 Volume 2


زیست شناسی سلولی مولکولی لودیش 2021 جلد 2 Lodish Molecular Cell Biology 2021 Volume 2

تصویر 1 کتاب زیست شناسی سلولی مولکولی لودیش 2021 جلد 2 Lodish Molecular Cell Biology 2021 Volume 2


زیست شناسی سلولی مولکولی لودیش 2021 جلد 2 Lodish Molecular Cell Biology 2021 Volume 2

تصویر 1 کتاب زیست شناسی سلولی مولکولی لودیش 2021 جلد 2 Lodish Molecular Cell Biology 2021 Volume 2


زیست شناسی سلولی مولکولی لودیش 2021 جلد 2 Lodish Molecular Cell Biology 2021 Volume 2

تصویر 1 کتاب زیست شناسی سلولی مولکولی لودیش 2021 جلد 2 Lodish Molecular Cell Biology 2021 Volume 2


زیست شناسی سلولی مولکولی لودیش 2021 جلد 2 Lodish Molecular Cell Biology 2021 Volume 2

تصویر 1 کتاب زیست شناسی سلولی مولکولی لودیش 2021 جلد 2 Lodish Molecular Cell Biology 2021 Volume 2


زیست شناسی سلولی مولکولی لودیش 2021 جلد 2 Lodish Molecular Cell Biology 2021 Volume 2

تصویر 1 کتاب زیست شناسی سلولی مولکولی لودیش 2021 جلد 2 Lodish Molecular Cell Biology 2021 Volume 2


زیست شناسی سلولی مولکولی لودیش 2021 جلد 2 Lodish Molecular Cell Biology 2021 Volume 2

تصویر 1 کتاب زیست شناسی سلولی مولکولی لودیش 2021 جلد 2 Lodish Molecular Cell Biology 2021 Volume 2


زیست شناسی سلولی مولکولی لودیش 2021 جلد 2 Lodish Molecular Cell Biology 2021 Volume 2

تصویر 1 کتاب زیست شناسی سلولی مولکولی لودیش 2021 جلد 2 Lodish Molecular Cell Biology 2021 Volume 2


زیست شناسی سلولی مولکولی لودیش 2021 جلد 2 Lodish Molecular Cell Biology 2021 Volume 2

تصویر 1 کتاب زیست شناسی سلولی مولکولی لودیش 2021 جلد 2 Lodish Molecular Cell Biology 2021 Volume 2


زیست شناسی سلولی مولکولی لودیش 2021 جلد 2 Lodish Molecular Cell Biology 2021 Volume 2

تصویر 1 کتاب زیست شناسی سلولی مولکولی لودیش 2021 جلد 2 Lodish Molecular Cell Biology 2021 Volume 2


زیست شناسی سلولی مولکولی لودیش 2021 جلد 2 Lodish Molecular Cell Biology 2021 Volume 2

تصویر 1 کتاب زیست شناسی سلولی مولکولی لودیش 2021 جلد 2 Lodish Molecular Cell Biology 2021 Volume 2


زیست شناسی سلولی مولکولی لودیش 2021 جلد 2 Lodish Molecular Cell Biology 2021 Volume 2

تصویر 1 کتاب زیست شناسی سلولی مولکولی لودیش 2021 جلد 2 Lodish Molecular Cell Biology 2021 Volume 2

کتاب زیست شناسی سلولی مولکولی لودیش 2021 جلد 2

کتاب زیست شناسی سلولی و مولکولی لودیش به قلم پروفسورهای لودیش یکی از اساتید ممتاز دانشگاه MLT نگاشته شده است بی شک به همراه کتاب بیولوژی سلولی آلبرتس از معتبرترین منابع بیولوژی سلولی و مولکولی است با این تفاوت که بعد بیوشیمیایی و سلولی آن بیشتر است. به عبارت دیگر کتاب لودیش به خوبی توانسته است مرزهای مشترک بیولوژی سلولی و بیوشیمی را به تصویر بکشاند بخصوص در مباحثی مثل غشاء انتقال پیام، حمل و نقل وزیکونی و اسکلت سلولی ، سیستم عصبی و ایمنی این امر به خوبی هویداست. از ویژگی های این کتاب نگارش آنا به زبان ساده است طوری که خواننده به سهولت می تواند درک بسیار عمیقی از مباحث یلولی و مولکولی پیدا کند. وجود اشکال متنوع و ساده و قابل فهم از ویيگی های دیگر این کتاب است .

کتاب زیست شناسی سلولی مولکولی لودیش 2021 جلد 2

فصل 13 : حرکت پروتئین ها به غشاها و اندامک ها

فصل 14 نقل و انتقال وزیکولی ، ترشح و اندوسیتوز

فصل 15 : گیرنده ها، هورمون ها وپیام رسانی سلولی

فصل 16 : مسیرهای پیام رسانی سیتوکاین و فاکتور رشد برای کنترل بیان ژن

فصل 17 : سازمان دهی و حرکت سلولی I : ریز رشته ها

فصل 18 :سازمان دهی وحرکت سلولی II: زیر لوله ها و رشته های حد واسط

فصل 19 : چرخه سلول یوکاریوتی

فصل 20 : یکپارچگی سلول ها در قالب یک بافت

فصل 21 : پاسخ به محیط سلولی

فصل 22: سلول های بنیادی عدم تقارن سلولی و مرگ سلولی برنامه ریزی شده

فصل 23: سلول های سیستم عصبی

فصل 24 : ایمنی شناسی

فصل 25 :سرطان