1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پزشکی
  3. جراحی
  4. تکنولوژی جراحی کبد و غدد و پستان ( الکساندر ) 2019
تکنولوژی جراحی کبد و غدد و پستان ( الکساندر ) 2019 حیدری
تکنولوژی جراحی کبد و غدد و پستان ( الکساندر ) 2019 حیدری حیدری  

تکنولوژی جراحی کبد و غدد و پستان ( الکساندر ) 2019

کد کتاب 155624

کتاب تکنولوژی جراحی کبد و غدد و پستان ( الکساندر ) 2019

تعداد صفحه
132
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید تکنولوژی جراحی کبد و غدد و پستان ( الکساندر ) 2019

دارای 20% تخفیف